Co zrobić w przypadku zgonu?

Śmierć osoby bliskiej – nawet wtedy, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że wkrótce nadejdzie – zawsze jest strasznym ciosem i tragedią, w obliczu której nierzadko traci się głowę. To sytuacja, w której często nie ma miejsce na racjonalne myślenie, a podejmowanie kluczowych decyzji przychodzi z ogromną trudnością. Warto więc wiedzieć, co zrobić, gdy staniesz się świadkiem zgonu – gdzie należy się zgłosić oraz kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za wszelkie związane z tą tragiczną sytuacją formalności.

Zgon w domu lub w miejscu publicznym
Jeśli do zgonu doszło w domu lub w miejscu publicznym, pierwszym krokiem powinno być zawiadomienie pogotowia o tym stanie rzeczy. Pogotowie przysyła lekarza, który oficjalnie stwierdza zgon, a następnie wystawia protokół (kartę) zgonu, która będzie potrzebna do tego, by w Urzędzie Stanu Cywilnego uzyskać skrócony akt zgonu.
Gdy lekarz oficjalnie stwierdzi śmierć, należy skontaktować się z wybranym przez siebie zakładem pogrzebowym, który odbierze ciało z domu i przetransportuje je do specjalnej chłodni, a następnie pomoże w załatwianiu pozostałych formalności oraz szczegółów związanych z obrządkiem pogrzebowym.

Zgon w szpitalu
Jeśli zgon miał miejsce w szpitalu, lekarz opiekujący się pacjentem wystawia kartę zgonu i oddaje ją upoważnionej osobie bliskiej. Wówczas można z tą kartą zgłosić się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego, pozostawiając dalsze formalności jego pracownikom. Zakład zajmuje się także odbiorem ciała ze szpitala i przetransportowaniem go do własnej chłodni.