Flota

Pogrzeb bywa bardzo ciężki nie tylko ze względu na cierpienie związane ze śmiercią bliskiej osoby, ale też z powodu kosztów, na które wiele osób nie jest w stanie pozwolić sobie, mając do dyspozycji jedynie swoje comiesięczne dochody. Na szczęście przynajmniej część tych kosztów ma obowiązek pokryć Skarb Państwa tytułem tak zwanego zasiłku pogrzebowego. Pieniądze pochodzące z tego zasiłku są wystarczające dla organizacji standardowego pochówku w naszym zakładzie pogrzebowym, co więcej, kredytujemy swoje usługi – klient ma możliwość zapłacić nam dopiero wtedy, gdy otrzyma należny zasiłek pogrzebowy z ZUS lub KRUS.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy przedstawić akt zgonu osoby zmarłej. W tym celu należy przedłożyć Urzędzie Stanu Cywilnego następujące dokumenty:
dowód osobisty osoby zmarłej,
paszport (o ile zmarły był jego posiadaczem),
kartę zgonu wystawioną przez lekarza.

Mając akt zgonu, można ubiegać się odpowiednio w ZUS lub KRUS o rzeczony zasiłek pogrzebowy. Poza aktem zgonu potrzebne będą następujące dokumenty:
legitymacja ubezpieczonego,
faktura za zakupioną trumnę – jednak, uwaga! Faktura musi być wystawiona przez zakład pogrzebowy,
NIP osoby zmarłej,
NIP osoby spokrewnionej ze zmarłym, na którego będą wystawiane rachunki, a tym samym, który będzie upoważniony do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Aby nasi klienci mogli skupić się na tym, co najważniejsze – czyli na ostatnim pożegnaniu z osobą bliską – obowiązek uzyskania aktu zgonu oraz załatwienia formalności związanych z ZUS i KRUS bierzemy na siebie. Wystarczy tylko dostarczyć nam pełnomocnictwo oraz potrzebne dane i dokumenty. Zapewniamy maksymalny profesjonalizm, uczciwość oraz pełną ochronę danych osobowych.