Flota

Jeśli osoba zmarła w wyniku wypadku lub też istnieje prawdopodobieństwo mógł być wynikiem działania osób trzecich, nie wystarczy powiadomienie pogotowia. Należy zadzwonić także na policję, by poza kartą zgonu otrzymać zezwolenie prokuratora. Ciało najpierw zostaje przewożone do zakładu medycyny sądowej na wniosek właściwego organu (zwykle prokuratury). W zakładzie medycyny sądowej lekarze badają ciało, by ustalić dokładną przyczynę śmierci. Koszty związane z transportem ciała z miejsca wypadku/przestępstwa do zakładu medycyny sądowej nie są pokrywane przez rodzinę zmarłego, tylko ze środków pieniężnych konkretnego powiatu. Ani pracownicy zajmujący się tym transportem ciała, ani lekarze sądowi nie posiadają uprawnień do tego, by informować rodzinę osoby zmarłej o tym tragicznym incydencie. Nie do nich należy także wybór zakładu pogrzebowego, który zajmie się dalszymi czynnościami związanymi z obrządkiem pogrzebowym. To rodzina bliskiego wybiera firmę, która zorganizuje pochówek i pomoże załatwić dalsze formalności.